0652-301 55

NEDRE NORRLANDS FACKFÖRENING

Frågor och svar

Är jag försäkrad på min arbetsplats när jag tillhör NNF?
På varje arbetsplats som har ett kollektivavtal är det arbetsgivaren som betalar försäkringsskydd (se under försäkringar) för de anställda. Detta har ingenting med facklig tillhörighet att göra.
Du går inte miste om försäkringsskyddet som medlem i NNF.
Har jag samma rättigheter (lön, anställningstrygghet) som de övriga på arbetsplatsen?

Det kollektivavtal som finns på arbetsplatsen gäller samtliga arbetstagare, oberoende facktillhörighet.

Har NNF rätt att förhandla för mig på min arbetsplats?
Alla fackföreningar har förhandlingsrätt med de arbetsgivare där det finns medlemmar. Våra medlemmar får delta vid förhandlingen om de önskar.
Går inte en tvist att lösa vid en förhandling och vi anser att det finns grund för att gå vidare i ärendet har vi arbetsrättsjurist att tillgå.
Hur gör jag när jag vill byta fackförbund och bli medlem i NNF?
Du kontaktar oss och fyller i en inträdesansökan. Vi hjälper dig sedan med alla papper som behövs för övergång.
Vad menas med kollektivavtal?
Som bekant finns det gällande kollektivavtal på de flesta arbetsplatser. Vanligtvis är det den största fackföreningen på arbetsplatsen som tecknar detta. Dessa avtal reglerar en mängd frågor som löner, arbetstider semester o.s.v. under en föreskriven tid.

Arbetsgivaren är skyldig att tillämpa kollektivavtalet mot de anställda oavsett vilken fackförening man tillhör.

Detta hindrar inte på något sätt att alla frågor kan tas upp till förhandling oavsett om man tillhör en fackförening som tecknar kollektivavtal eller inte.

Därför kan man inte få sämre lön eller längre arbetsdagar m.m. om man tillhör en annan fackförening än den som tecknar kollektivavtal.

Sammanfattningsvis kan sägas att även om NNF inte tecknat kollektivavtal, är arbetsgivaren ändå skyldig att tillämpa kollektivavtalet mot vår organisation.