0652-301 55

NEDRE NORRLANDS FACKFÖRENING

Försäkringar

Försäkringar

Arbetsmarknadsförsäkringar

Som medlem i NNF är Du givetvis försäkrad på Ditt arbete på samma sätt som övriga
anställda.

AMF- försäkringar omfattar alla anställda på arbetsplatsen, då dessa inte påverkas av facklig tillhörighet. Det är arbetsgivaren som tecknar dessa försäkringar.

AMF omfattar:

AGB – avgångsbidrag

AGS- avtalsgruppsjukförsäkring

STP- särskild tilläggspension

TGL- tjänstegrupplivförsäkring

TFA- trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Du går inte miste om det försäkringsskydd som finns på din arbetsplats vid övergång till NNF.
Även här bevakar vi dina rättigheter.
www.afa.se

Försäkringar

Gruppförsäkringar

Vi har gruppavtal med Skandia, där kan du teckna liv, sjuk, olyckfall samt barnförsäkring till bra pris. Dessa är frivilliga och ingår inte i medlemsavgiften.

Ex. livförsäkring 6 Pbb 246.000 kr (Försäkringen går att teckna upp till 20 Pbb)

Premie för 6 Pbb upp till 34 år 10 kr/mån. Från 35 – 65 år 50 kr/mån

Olycksfallsförsäkring/fritidsförsäkring heltid 34 kr/mån

Om du är intresserad av att ta en försäkring, skicka då e-post till oss och vi skickar dig en länk där du kan anmäla dig.

Vi har även broschyrer som vi kan skicka för ansökan om ni så önskar. Kontakta oss så skickar
vi dom med post.