0652-301 55

Välkommen till
NEDRE NORRLANDS FACKFÖRENING

Ett av våra mål är tillgänglighet, du som är medlem ska alltid få hjälp snabbt, i stort som smått. Du ska få svar på frågor eller nå en ombudsman när det behövs.

Ring oss på:

0652-301 55

Epost:

info@nnf.se

Intresseanmälan

Försäkring

Frågor och svar

Avgifter

Nedre Norrlands Fackförening

Vi organiserar alla yrkesgrupper

Du kan alltså arbeta med vad som helst och behöver inte byta fackförening när du byter jobb.

Vårt mål

Ett av våra mål är tillgänglighet, du som är medlem ska alltid få hjälp snabbt, i stort som smått. Du ska få svar på frågor eller nå en ombudsman när det behövs. Tveka aldrig att ta kontakt med oss när du behöver hjälp. Vi finns till för dig.

Vi har förhandlingsstyrka
Förhandlingen är ett av NNFs mest framgångsrika instrument. Detta beror på att våra medlemmar alltid är välkommen att delta i förhandlingen. Till medlemmarnas hjälp finns ombudsmän och arbetsrättsjurister vid behov.
Vi är partipolitiskt obundna
Vi står fria från såväl politiska partier och religiösa åskådningar.

Vi har förhandlingsrätt

Alla fackföreningar har förhandlingsrätt med arbetsgivare där man har medlemmar.

Har du frågor?

Vi finns här för att hjälpa! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.

Arbetsmarknadsförsäkringar

Som medlem i NNF är Du givetvis försäkrad på Ditt arbete på samma sätt som övriga anställda.

AMF omfattar:

AGB

Avgångsbidrag

AGS-

Avtalsgruppsjukförsäkring

STP

Särskild tilläggspension

Lagar

Vi följer strikta lagar och regler för att säkerställa en rättssäker och etisk verksamhet. Din tillit är vår högsta prioritet.

Lag om medbestämmande i arbetslivet - MBL -1976.580

Med lokal arbetstagarorganisation avses sådan sammanslutning av arbetstagare som är
part i lokal förhandling med arbetsgivare

Förhandlingsrätt

Arbetstagarorganisation har rätt till förhandling med arbetsgivare i fråga rörande förhållande
mellan arbetsgivaren och sådan medlem i organisationen som är eller

Föreningsrätt

Med föreningsrätt avses rätt för arbetsgivare och arbetstagare att tillhöra arbetsgivarorga-
nisation eller arbetstagarorganisation,